سقف پارکینگ

پوشش پارکینگ

در برخی محوطه ها شرایط به گونه ای است که امکان تعبیه پارکینگ بصورت رایج وجود ندارد، به همین منظور نیاز به محلی برای قرار دادن خودرو در آن احساس می شود. از این رو پرسنل اجرایی شرکت نورگیرسنتر، چنین پارکینگ هایی را که قابل اجرا در تمامی محوطه ها در ابعاد دلخواه می باشد ، با برترین کیفیت و استفاده از مصالح گوناگون ، جهت ارائه خدمات مطلوب تر به شما کارفرمایان محترم ، طراحی و اجرا می نمایند. پوششهای پارکینگ تولید شده شرکت از جنس پلی کربنات و مقاوم در برابر بارانهای اسیدی و تابشهای مستقیم نور آفتاب و سرما با امکان عبور نور میباشد و این ویژگی منحصر به فرد قابلیت نصب این پوششها را در شرایط مختلف جوی امکان پذیر می سازد.

در برخی محوطه ها شرایط به گونه ای است که امکان تعبیه پارکینگ بصورت رایج وجود ندارد، به همین منظور نیاز به محلی برای قرار دادن خودرو در آن احساس می شود از این رو پرسنل اجرایی شرکت سقف پوشان زاگرس  ، پارکینگ هایی را که قابل اجرا در تمامپی محوطه ها در ابعاد دلخواه می باشد ، با استفاده از مصالح گوناگون ، جهت ارائه خدمات مطلوب تر به شما کارفرمایان محترم ، طراحی و اجرا می نمایند